how to build your own website for free

OVLÁDNI UMENIE SKUTOČNEJ DIAGNOSTIKY
 

„Výsledky testovania sú užitočné iba vtedy ak sú presné. Nepresné výsledky testov zavádzajú, mätú a môžu viesť k nesprávnej diagnóze s vážnymi
dôsledkami.“ (F.P. Kendall)

KURZ: Skutočná Diagnostika

Dátum:
Termín: 17-18.10.2020 (sobota/nedeľa)
Miesto konania: Košice - Rady Active
Počet miest limitovaný: max. 12 osôb  

PREČO?

Simon Sinek v knihe "Start With Why" správne poukazuje na fakt, že otázka PREČO je príčinou, alebo vierou, ktorá ženie každého z nás. Ja som po množstve kurzov, ktoré sa priamo, alebo nepriamo zaoberali diagnostikou nemal stále jasno v tom:

- prečo tú diagnostiku vôbec robiť? 
- ktoré testy využívať?
- ako pristúpiť k vyhodnoteniu získaných údajov?
- aké su normy správnych rozsahov, či testovania sily?
- akým spôsobom získané údaje implementovať do tréningu? 

...tak som začal študovať, analyzovať, porovnávať a hlavne testovať

Zistil som, že presnosť získavania informácií z manuálneho testovania, či už dĺžky svalov, rozsahu pohybu, alebo sily je kľúčová k obdržaniu správnych výsledkov. K tomu, aby ste ľudí nezavádzali, že potrebujú "opravovať niečo, čo nie je poškodené". Dokážete tým totiž narobiť viac škody, ako úžitku. 

Preto vznikol tento kurz.

Je odpoveďou na množstvo dezinformácií, ktoré stále kolujú v trénerskej obci pri testovaní.

Je výzvou k návratu jednoduchosti, no s precízným puncom.  

A je výsledkom mojej niekoľkoročnej snahy zísakať v danej téme čo najviac informácií - najprv sám pre seba, potom pre mojich klientov...a teraz ich ponúkam aj vám. 

CIEĽOM KURZU JE:

NAUČIŤ ANATÓMIU 

Anatómia je základom k pochopeniu súvislostí správneho testovania. Bez nej budete pri akejkoľvek diagnostike len tápať. Na kurze sa naučíte jej potrebné základy ako na modeloch ľudskej kostry, tak prostredníctvom obrázkov a top aplikácií na trhu.   

VYSVETLIŤ PRAVIDLÁ

Manuálne svalové testovanie má svoje základné pravidlá, ktoré ak nedodržíte - výsledky budú nepresné a nespoľahlivé. To môže sabotovať vašu reálnu snahu pomôcť svojmu klientovi, proteže následne v tréningu možno budete mylne "opravovať to, čo nie je poškodené."  

UKÁZAŤ NORMY

Mať prehľad o normách rozsahu pohybu v jednotlivých kĺboch je mimoriadne prospešné pre správne vyhodnotenie získaných údajov z testovania. Na kurze ich budeme detailne rozoberať. Všetko "evidence based" - tak ako ste u mňa zvyknutí. Žiadne výmysly, domnienky, či povery.   

PRAX, PRAX, PRAX

Kurz je ako vysoko teoretický, tak aj praktický. Prvý deň je venovaný čisto teórií, vaším otázkam a ten druhý zas praxi. Budete mať teda dostatok času si utriediť získané informácií, alebo sa prípadne doučiť anatómiu zo získaného manuálu. Všetko za účelom plnej pripravenosti na to najdôležitejšie - osvojenie si praktických zručností manuálneho testovanie ako svalovej sily, dĺžky, či rozsahu pohybu. 

OSNOVY KURZU

Absolventi kurzu sa (okrem iného) dozvedia nasledovné:

1) ÚVODNÉ PREČO  

- Odpoveď na základnú otázku prečo vôbec robiť diagnostiku
- Objasním najvyšší cieľ diagnostiky
- Súvislosť diagnostiky s úmrtnosťou
- 4 najhoršie písmena v živote človeka
- Ako sa vyhnúť sebaklamu a ako byť úprimný k tomu čo viem?
- Abnormality, ktoré môžu byť úplne normálne
- Ako nám pomáha biologická rezerva?
- Prečo medicína zabíja a čo je tým správnym "liekom"?    

2) ZÁKLADNÉ POJMY A POROZUMENIA
  
- Čo je to anatómia a prečo je pre diagnostiku dôležitá?
- Čo je to funkčná anatómia?
- Pochopenie anatomických rovín  
- Osi otáčania a ich využitie 
- Základné diskriptory pohybu
- Opis špeciálnych pohybov 
- Pohyby medzi kĺbnymi plochami
- Opis pozície a smeru
- Reliabilita a validita testovania
- Čo je minimálne zistiteľná zmena? 3) TESTOVANIE DĹŽKY SVALU A ROZSAHU POHYBU  

- Základné rozdelenie
- Rozdiel medzi dĺžkou svalu a rozsahom pohybu
- Definícia flexibility
- Kompozitná vs. Priama metóda
- Základné vybavenie pre testovanie
- Príprava na meranie
- V akej pozícií testovať?
- Ako odhaliť konečný rozsah pohybu tzv. "end-feel"?
- Aký rozsah pohybu je normálny? 
- Normatívne údaje k jednotlivým kĺbom
- Pasívna nedostatočnosť
 

4) TESTOVANIE SVALOVEJ SILY

- Ktorú škálu na posúdenie svalovej sily využívať?
- V akej pozícii testovať svalovú silu?
- Aktívna nedostatočnosť
- Čo znamená keď je sval stuhnutý?
- Čo znamená keď sval kompenzuje prácu iného svalu? Ako to rozpoznať? 
- Kedy je sval skutočne slabý?
- Ako silný stačí byť? 
- Pravidlá pri testovaní svalovej sily

5) TESTOVANIE V RADY ACTIVE (+ PRAX)
 
- Ktoré testy využívame v RA a prečo?
- Ako veľmi záleží na správnej posture? 
- Problematika funkčných testov 
- PRAX: Testovanie horná časť tela
- PRAX: Testovanie stred tela
- PRAX: Testovanie dolná časť tela
- PRAX: Testovanie DNS
- PRAX: Testovanie hypermobility
- PRAX: Aspekcia
- PRAX: Vyšetrenie sklonu panvy

Som Radovan Gergeľ 

Zakladateľ Rady Active, silovo-kondičný tréner a výživový poradca. Som bývalý člen špeciálnych jednotiek toho času bojujúci primárne už iba proti nepravdám, mýtom a zlozvykom, ktoré kolujú v žilách súčasnej, čoraz viac chorľavejšej, obéznejšej a čoraz menej pohybujúcej sa spoločnosti.

Som absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v programoch "Bezpečnosť krmív a potravín", ako aj "Trh a kvalita potravín", kde momentálne pôsobím aj ako externý učiteľ. Preto mojou vášňou je aj štúdium výživy.

Moja cesta...

Kurzy, semináre, konferencie a iné - skrátka to, čo kreovalo moju cestu

2018, 2019

- Dosáhni naturálního maxima - IMV (Košice)
- 1. československá evidence based konference o výživě (Ostrava, ČR)
- Konferencia: Výživa a prevencia (Bratislava)
- Talent a výkon, Marian Jelínek (Košice)
- DMITRY KLOKOV, Weightlifting seminar (Maďarsko - Budapešť)
- Dr. Brad Schoenfeld - Training nad Nutrition to maximize muscle growth (Praha)
- Celodenní kurz Moderní Výživy, Institút Moderní Výživy (Košice) 
- McGill Method Level 1, 2, 3 (Holandsko)
- Medzinárodný kongres športovej medicíny (III. ISCM), Senec
3. Športová konferencia, Banská Bystrica 
- Školení Jídlověda, Margit Slimáková (Praha)
- Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii, Zdravo a Fit (Bratislava)
- 2. Fyzio&Šport konferencia; Zdravo a Fit (Bratislava)
- DNS KONGRES (Praha)
- seminár INSTITUTU moderní výživy (Bratislava)
Výživný pohyb, Vlado Zlatoš (Bratislava)
- NCSC phase 1 (National certificate of Strength a Conditioning) - Elite Performance Institute, Karl Gilligan (Praha)
- Seminár Hybrid Athlete, Alex Viada (Praha)
- Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit (Žilina)
- Funkční stabilizace lopatek, Martin Snášel (Košice)
- Problematika a rozbor hýžďových svalů a kyčlí v tréninku, Martin Snášel (Košice)

2017

- Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2017" (Banská Bystrica)
- Mike Robertson Seminar (Poľsko - Wroclaw)
- Nové trendy v optimalizácii športovej výkonnosti, konferencia (Bratislava)
- Zdravý životný štýl, Pohyb ako liek, seminár (Trebišov)
- Cesta k víťazstvu: Strach ako energia (Marian Jelínek, Košice)
- Športová konferencia (Banská Bystrica)
- Primal Movement Chains, Dr. Perry Nickelstona (Praha)
- Tréner CFSC LEVEL 2, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov)
- Wim Hof Method (Vranov nad Topľou)

2016

- Ultrasound Measurement of Subcutaneous Adipose Tissue (Rakúsko – Graz)
- IASMS Conference, BODY COMPOSITION, HEALTH AND PERFORMANCE (Rakúsko - Graz)
- Sport Science and Fitness Congress (Nemecko - Kolín)
- Revolution Strong Summit (online)
- Tréner TFW, Training For Warriors (Martin Rooney, Dánsko - Svenborg)
- Functional Training Summit (Nemecko – Mníchov)
- Držanie tela (lordóza), Daniel Muller (Trnava)
- Držanie tela (kyfóza), Daniel Muller (Trnava)
- Building The Ultimate Back: From Rehabilitation to High Performance, Sturart McGill (Írsko - Dublin)
- Complete Shoulder and Hip Workshop, Dean Somerset/Tony Gentilcore (BarBarGym Praha)
- Ukončenie magisterského štúdia na UVLF Košice

2015

- Tréner CFSC LEVEL I, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov)
- DNS SPORT I (Praha)
- Programming Made Simple, Michael Son (Košice)
- Original Strength Foundation Level I (Praha)
- Straight Arm Strength Workshop, Aleks Salkin (Praha)
- Drep /Benchpress/Mŕtvy Ťah, Martin Snášel (Košice)
- MMA Prehab, Martin Snášel (Košice)
- Welko, Sportovní výživa (Košice)

2014

- Kettlebell STRONG, Geoff Neupert (Praha)
- Diagnostika: Vyhodnocení – trénink, Martin Snášel (Košice)
- Core Level I, Martin Snášel (Košice)
- Ukončenie bakalárskeho štúdia na UVLF Košice

2013

- Propriofoot Concept (Žilina)

2012

- Tréner TRX, Jakub Wurzel (Pezinok)
- Nutris: Športová výživa, Ivan Mach (Topoľčany)

2005

- Tréner 3. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (Trnava + 2011 Bratislava)

Rovnako možstvo kurzov a cvičení počas mojej aktívnej služby:

KURZY:
- Potápač so základným výstrojom
- Obsluha vysokotlakého kompresora TRIDENT
- Kurz špecializovaných činností u UŠZV Lešť (boj z blízka, ženijná príprava, skialpinizmus, potápanie, bojová streľba, zdravotná príprava, horolezectvo a zlaňovacie techniky, jazyková príprava)
- Kurz „psychológie a vedenia výsluchu“ na Policajnej Akadémií, Bratislava
- Odborný kurz vojenského spravodajstva – HUMINT 2007, Bratislava
- Kurz boja z blízka u JKD Slovakia, Spišská Nová Ves
- Získanie výsadkovej triednosti:
Výsadkár 3.triedy 2005
Výsadkár 2.triedy 2006
Výsadkár 1.triedy 2008 (s počtom zoskokov: 80)
- Preškoľovací kurz na padák typu krídlo 2006
- Jazykový kurz STANAG Anglický jazyk: 2 (L), 2+ (S), 2+ (R), 3 (W)
- Udržiavací jazykový kurz STANAG 3 - 2009 Liptovský Mikuláš
- Osvedčenie na vedenie vozidiel Mercedes G 290 DT

CVIČENIA:
Medzi rezortné cvičenie s ÚOU Treno 2005
Odborné taktické cvičenie s J2 – september 2006
Odborné taktické cvičenie “KRÍDLA SLOBODY“ s J2 - september 2006
Odborné taktické cvičenie “OPERATION NEW WORLD“ s J2 - máj 2008
NATO HUMINT Exercise „STEADFAST INDICATOR 10“ v Rumunsku , 14.- 26.sep 2010
Odborné taktické cvičenie „KAPURA“, november 2010

CENA: 269 eur

Miesto konania:

Bude upresnené (verím, že vás už uvítame v našom úplne novom centre v Košiciach :)

Dátum a čas:

Termín

Sobota (17.10.2020): od 09:00 do 17:00
Nedeľa (18.10.2020): od 08:00 do 15:00

Čo majú absolventi v cene kurzu? 


- 1 x telefonická, online, alebo osobná konzultácia v rámci témy uplatnená do 1 mesiaca od absolvovania kurzu 

- Diplom o účasti

- Vytlačený manuál  

- Vysoko súkromná atmosféra v malej skupinke ľudí s priestorom na hlbšiu debatu

- Odovzdanie 100% informácií a zdrojov, z ktorých som čerpal bez akéhokoľvek zatajovania 

- Prednostné právo pre absolvovanie ďalších kurzov, o ktorých vás budem vopred informovať emailom

Čo odporúčam po skončení kurzu?


- Okamžitú aplikáciu naučeného

- Pravidelnú prácu na získaných zručnostiach

- Opakovanie teoretických poznatkov (anatómia, normy...) 

PRIHLÁSENIE

Pre prihlásenie na kurz prosím o odoslanie nasledujúceho formuláru: